Historie

We schieten in het Archeologisch park “Matilo”.

Matilo (of “Matilone”) is ook de naam van het Romeinse fort wat hier rond het jaar 70 gebouwd is. Het fort diende ter verdediging van de logistiek belangrijke kruising van de Oude Rijn met het kanaal van Corbulo en was onderdeel van de Romeinse Noordgrens, de “Limes”. Het kanaal werd rond 47 gegraven, maar er zijn niet veel aanwijzingen voor bebouwing voor het jaar 70. Een lezing is dat er wel een fort of wachttoren was, maar dat dit in de Bataafse opstand van 70 is verwoest en daarna weer opnieuw opgebouwd. Aangezien het hier om constructies van hout en aarde ging, is het moeilijk om hier zekerheid over te verkrijgen.

Er zijn verschillende opgravingen geweest in en rond het fort, waaronder de opgraving waarbij het ruitermasker wat in de volksmond bekend staat als “Gordon” werd gevonden.

Ruitermasker
Het fort is echter zo groot, dat het niet volledig opgegraven kon worden. Het grootste gedeelte ligt nog onder de grond, met het archeologisch park Matilo er bovenop: de aarde wallen van het park lopen precies gelijk met waar de wallen van het fort hebben gelegen.

Er is van drie Romeinse legeronderdelen (“auxilia”) bekend dat ze in Matilo gelegerd zijn geweest: het betreft het Cohors I Lucensium Hispanorum (uit het huidige spanje), het Cohors XV voluntarium civium Romanorum pia fidelis en het Numerus exploratorum Batavorum (Bataafse verkenners.)

Als boogschutters zijn wij natuurlijk geïnteresseerd of er tussen die legeronderdelen ook boogschutters aanwezig waren. Aan de titels van de auxilia is het niet te zien, maar er is wel degelijk bewijs dat er her vroeger met bogen geschoten werd: Er zijn bij een opgraving onderdelen van een boog gevonden.

Gevonden booguiteinden
Dit zijn de benen uiteinden van wat een composiet boog moet zijn geweest. Een composiet boog is niet gemaakt van één stuk hout, maar bestaat uit onderdelen van verschillende materialen, zoals hout, pees, hoorn en been die met elkaar zijn verlijmd. De volledige boog moet er ongeveer uitgezien hebben als een ruiterboog

Ruiterboog
Gezien deze geschiedenis, zijn we er trots op om met onze vereniging op deze plaats de boogschietkunst te beoefenen.

Voor meer informatie over het archeologisch park Matio, klik hier