5de handboogcursus: voorjaar 2018

Door de ervaring van het geven van een dubbele cursus in het najaar van 2017 is besloten om dit niet te gaan herhalen. Dit bleek ook niet nodig. De belangstelling voor de cursus is er nog steeds maar niet zo veel als voor de najaarscursus van 2017. Na het opstellen was deze cursus niet zo snel vol, maar wel vol toen de lessen van start gingen. Ook hebben wij deze cursus weer afgesloten met een 3d-wedstrijd. En zijn er weer een aantal nieuwe leden uit voortgekomen.